Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Δημόσιο: «Σε πλήρη εξέλιξη» ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά

Η διαδικασία ελέγχου για την εγκυρότητα των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών που κατέθεσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι για την πρόσληψή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.Οι έλεγχοι αφορούν το σύνολο του προσωπικού στο Δημόσιο ανεξάρτητα...  από τη σχέση εργασίας που υπηρετούν  σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δημόσιες επιχειρήσεις.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καταχωρίσουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν κατά την ελεγκτική διαδικασία. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Για κάθε παραποίηση τίτλου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου των ελεγχομένων υπαλλήλων που θα διαπιστώνεται, θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά στο σύστημα του ΣΕΕΔΔ:
  • οι «Περιπτώσεις» (άτομα), τα «Πλαστά / Παραποιημένα» (πιστοποιητικά) και
  • όλες οι σχετικές «Ενέργειες» της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.
Αυτό εξάλλου ορίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που εκδίδουν τίτλους σπουδών ή κάθε είδους βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, εφόσον εξακριβώνεται η υποβολή νοθευμένου ή πλαστογραφημένου τίτλου ή πιστοποιητικού, πρέπει να ενημερώνουν το ΣΕΕΔΔ, πέραν του δημοσίου φορέα όπου υπηρετεί ο υπάλληλος και ο οποίος έχει ζητήσει τον έλεγχο της εγκυρότητας.
Παράλληλα, οι διοικήσεις των φορέων οφείλουν να ενημερώνουν τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Όπως επεσήμανε τη Δευτέρα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, «η διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των τίτλων σπουδών και των λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα ατομικά μητρώα των υπαλλήλων είναι σε πλήρη εξέλιξη και παράγει ήδη σημαντικά αποτελέσματα».
«Για πρώτη φορά με οργανωμένο τρόπο επιχειρείται από όλους τους φορείς του Δημοσίου, υπό την εποπτεία του ΣΕΕΔΔ, να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Καλώ τις διοικήσεις αλλά και τους φορείς που είναι αρμόδιοι να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Το οφείλουμε στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που κόπιασαν για να σπουδάσουν και να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και τα προσόντα», συμπλήρωσε.