Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και με τη… βούλα του ΣτΕ

Τη συνέχιση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων δρομολογεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απέρριψε την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ με την οποία η τελευταία ζητούσε να ανασταλούν οι σχετικοί εγκύκλιοι του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης....

Η απόφαση αυτή αν και έχει προσωρινό χαρακτήρα, εν τούτοις φαίνεται ότι αποτελεί πρόκριμμα για την κρίση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και στην κύρια προσφυγή που πρόκειται να συζητηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. Πέντε λόγους προβάλλουν οι σύμβουλοι Επικρατείας στο σκεπτικό τους για την απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ, με κυριότερο το γεγονός ότι δεν κρίνεται πως θα επέλθει σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στους δημοσίους υπαλλήλους από την εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων.

Θα μπορούσε να δοθεί αναστολή, όπως σημειώνεται στην απόφαση του ΣτΕ, μόνο εάν συνέτρεχαν εξαιρετικοί λόγοι ή εάν εφαρμογή των επίμαχων εγκυκλίων θα προκαλούσε στους δημοσίους υπαλλήλους «βλάβη σοβαρή και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, οπότε επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, να χορηγηθεί αναστολή ύστερα από συνεκτίμηση και των αναγκών της υπηρεσίας». Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνεται, η τυχόν βλάβη την οποία επικαλείται η ΑΔΕΔΥ πως θα υποστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι (όπως είναι η δυσμενής αξιολόγηση που θα έχει ως συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στη μισθολογική εξέλιξη ή την ενδεχόμενη ένταξη στο σύστημα κινητικότητας-διαθεσιμότητας) δεν προέρχεται από τις επίμαχες εγκυκλίους, αλλά από «τις μέλλουσες να εκδοθούν εκθέσεις αξιολόγησης, οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου».

Ο δεύτερος λόγος που απορρίφθηκε είναι ότι οι ισχυρισμοί της ΑΔΕΔΥ περί αντισυνταγματικότητας είναι «προδήλως αβάσιμοι».

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας θεωρούν ότι οι επίμαχες εγκύκλιοι του υπουργείου δεν υπόκεινται σε αναστολή, γιατί «συνδέονται άμεσα με την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των ΝΠΔΔ». Παράλληλα, όμως το ΣτΕ (απόφαση 230/2014) αμφισβητεί εάν μπορούν οι εγκύκλιοι να προσβληθούν στα δικαστήρια. Δηλαδή, εάν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση εγκυκλίων των υπουργείων από τα δικαστήρια.

Ακόμη, αναφέρεται στη δικαστική απόφαση ως τέταρτος λόγος απόρριψης της αίτησης αναστολής το γεγονός πως δεν υπάρχει για το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης σχετική νομολογία.

Πηγή:http://www.zougla.gr