Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις σε Άρτα, Κέρκυρα, Γιάννενα και Μαγνησία

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων [11 Δ.Ε. Διανομέων ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) χρονικής διάρκειας 8 μηνών,...
5 Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης (6ωρη ημερήσια) χρονικής διάρκειας 8 μηνών και 2 Δ.Ε. Οδηγών ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών)] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Άρτας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας


Δείτε αναλυτικά εδώ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων (1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (μερικής απασχόλησης), καθώς και 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Διανομέων ( μερικής απασχόλησης) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχ. Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νομό Μαγνησίας

Δείτε αναλυτικά εδώ