Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

50 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στην Κρήτη

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων, (30 ΔΕ Διανομέων και 8 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης) με 6ωρη ημερήσια απασχόληση και...
(7 ΔΕ Διανομέων, 3 ΔΕ Οδηγών και 2 Υ.Ε. Διαμετακομιστών) πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 02/03/2015-11/03/2015 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 18/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 18/2015