Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

40 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ σε Αθήνα και Πειραιά

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων.
Τα 37  Δ.Ε.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης και τα...

 3 Υ.Ε. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών,
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά ...

Περισσότερα στη σχετική προκήρυξη (εδώ)


Πηγή:http://www.pak-elta.gr