Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 15 ατόμων στη Θεσσαλονίκη

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε ατόμων για τις υπηρεσιακές λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών...
Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής Θεσσαλονίκης), που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

15 ΔΕ Διανομέων (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών)

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου έως Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Πηγή:http://www.gothess.gr