Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Εξώδικο του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδηγών - Τεχνιτών ΕΛΤΑ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΤης Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα ΕΛΤΑ με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 177, όπως νόμιμα εκπροσωπείται....Κατά

Της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στην Λάρισα, οδός Παπαναστασίου, αριθμός 62, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


Κύριοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ κατά την συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2014 αποφάσισε να σας αποστείλει την παρούσα εξώδικη δήλωση-γνωστοποίηση-διαμαρτυρία για τα παρακάτω θέματα:

  1. Στο νέο διαμετακομιστικό σταθμό που δημιουργήσατε στην Λαμία, προκειμένου να εκτελεστούν τα δρομολόγια των υπηρεσιακών οχημάτων, χρησιμοποιείτε ως οδηγούς εργαζόμενους που ανήκουν σε άλλους κλάδους, ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι με ειδικότητα οδηγού στην Μ. Δ. Λαμίας.
  2. Το δρομολόγιο Λαμίας, Μώλου, Καμμένων Βούρλων, Αγίου Κων/νου,  Μαλεσίνας, Αταλάντης, Ελάτειας, Κ. Τιθορέας, Αμφίκλειας έχει τερματικό κατάστημα την Αμφίκλεια και δεν εξυπηρετεί το κατάστημα της Γραβιάς, που βρίσκεται σε απόσταση δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων. Οι αποστολές από και προς το κατάστημα Γραβιάς μεταφέρονται με το ΚΤΕΛ και η μεταφορά αξιών του καταστήματος γίνεται από ιδιώτη εργολάβο, επιβαρύνοντας τον Οργανισμό με τριπλάσιο κόστος από ότι θα κόστιζε αν το προαναφερόμενο δρομολόγιο συνέχιζε από το κατάστημα της Αμφίκλειας μέχρι το κατάστημα της Γραβιάς.

Σας καλούμε

Να αποκαταστήσετε άμεσα την νομιμότητα, και να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά οδηγούς στην εκτέλεση των δρομολογίων και μόνο αν δεν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός να χρησιμοποιείτε εργαζόμενο από άλλο κλάδο, που έχει τα τυπικά προσόντα.

Να τροποποιήσετε άμεσα το προαναφερόμενο δρομολόγιο και να το επεκτείνετε μέχρι το κατάστημα της Γραβιάς, προκειμένου να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία του Οργανισμού.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος ημών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

Κοινοποίηση: Προϊσταμένη Δ. Σ. Λαμίας


Αθήνα 26 Ιουνίου 2014

Με απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας
                    Γεώργιος Αποστολόπουλος               Βασίλης Πήχας