Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Από άρχοντες της ασφάλτου, βασιλιάδες της σκουριάς

Εγκαταλελειμμένα υπεραυτοκίνητα 
...