Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Υπηρεσίες των ΕΛΤΑ σε ιδιώτες

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20/3/2014 προκήρυξαν ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση έργων προϋπολογισμού τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων...
πεντακοσίων ΕΥΡΩ (499.500 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Σε αυτά τα έργα συμπεριλαμβάνονται :
ΕΡΓΟ Α΄
Α.1. Customer Service Center για την υποστήριξη Υπηρεσίας Western union και της λειτουργίας του λογαριασμού GIRO, με παράλληλη καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων σε Η/Υ.
Α.2. Εισαγωγή στοιχείων (data entry) στο πληροφοριακό σύστημα εισπράξεων-πληρωμών και ταχυδρομικών επιταγών. Ποιοτικός έλεγχος και επεξεργασία των απεσταλμένων από τα Καταστήματα παραστατικών, για την εισαγωγή τους στους οπτικούς αναγνώστες (OCR).
Α.3. Έλεγχος των Ταχυδρομικών Επιταγών Εσωτερικού.

ΕΡΓΟ Β’
Β.1. Εισαγωγή δεδομένων χαρτογράφησης, αστικής και αγροτικής διανομής σε υπολογιστές της Δ/νσης Ταχυδρομικών λειτουργιών.
Β.2. Εισαγωγή δεδομένων σε υπολογιστές του Τομέα Δεμάτων & Logistics και υποστήριξη Μεγάλων Πελατών Δεμάτων, στο Κέντρο Διαλογής Δεμάτων.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ


πηγή : Ελληνικά Ταχυδρομεία
Πηγή:http://taxydromeio.gr