Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Zητούνται οδηγοί για τις… συζύγους αποβιωσάντων πολιτικών

Καλέ μου άνθρωπε, ξέρεις από... αυτοκίνητο; Αν ναι, κάνε γρήγορα τα χαρτιά σου, γιατί έρχονται προσλήψεις οδηγών μόνιμου προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης των αξιωματούχων εν όψει της...
Προεδρίας αλλά και να εξασφαλιστούν τα πήγαινε-έλα των συζύγων αποβιωσάντων Πρωθυπουργών.

Επιπροσθέτως, η τροπολογία ανοίγει και το δρόμο για να δοθούν κρατικά Αυτοκίνητα στις Γενικές Γραμματείες Κυβέρνησης και Συντονισμού.

«…Μάλιστα, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, το Υπουργείο Εξωτερικών ,πέραν των παγίων αναγκών και μετά την προσθήκη της νέας αρμοδιότητας, οφείλει να καλύψει και τις αυξημένες τρέχουσες ανάγκες, λόγω της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Χώρα μας» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Κι επειδή οι Γενικές Γραμματείες δεν διαθέτουν την εμπειρική ευχέρεια οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες περνάνε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο διαθέτει πολυετή διοικητική εμπειρία.

«…Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής διατήρησε την αρμοδιότητα για την εξυπηρέτηση αναγκών μετακίνησης συγκεκριμένων προσώπων, όπως των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών Επικρατείας και των τέως προέδρων κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων ,καθώς και των τέως προέδρων δημοκρατικών κυβερνήσεων και των συζύγων αποβιωσάντων Πρωθυπουργών στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» προβλέπει ακόμη η τροπολογία.

Ώρα ήταν να αποκατασταθούν κι αυτές οι ιστορικές... αδικίες.

\