Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Το Πορτογαλικό ταχυδρομείο επενδύει 5 εκατομμύρια για την ενίσχυση του στόλου διανομής

Η ταχυδρομική εταιρεία της Πορτογαλίας CTT παρουσιάζει την πρώτη παρτίδα των 184 οχημάτων που θα ενισχύσουν και θα ανανεώσουν τον στόλο μεταφοράς και διανομής έως το τέλος του έτους. Συνολικά, η επένδυση υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει όλες τις κατηγορίες ....

οχημάτων.

Διατηρούνται οι επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, που ξεκίνησαν με τα μοτοποδήλατα. Σήμερα παραδόθηκαν πάνω από 18 φορτηγά και 100% ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, μια κατηγορία που αναμένεται να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται το επενδυτικό στοίχημα της CTT στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη δέσμευσή της για τους Πορτογάλους, ενώ παράλληλα αυξάνει την αποτελεσματικότητα των δικτύων μεταφορών της, που είναι σήμερα ένα από τα πιο πράσινα της χώρας.
Ανά έτος, ο στόλος της CTT διανύει 66 εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά όλους τους δρόμους της χώρας. Όλα τα πορτογαλικά σπίτια καλύπτονται από την ταχυδρομική υπηρεσία. Αυτά τα νέα οχήματα θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της CTT σε περισσότερους από 1.000 τόνους CO2, ισοδύναμους με τις ετήσιες εκπομπές από 231 οικογένειες της Πορτογαλίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, εξοικονομούν 426.000 λίτρα ορυκτών καυσίμων.
Τα οχήματα θα αποκτηθούν αυτό το χρόνο καλύπτουν όλους τους τύπους των μεταφορών και της ταχυδρομικής διανομής, δεδομένου ότι η σύνδεση μεταξύ των κύριων κέντρων διαλογής και Logistics προς τις περιοχές διανομής γίνεται από τις μοτοσικλέτες και τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα :
• 10 ηλεκτρικά φορτηγά των οποίων η απόκτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου FR-EVUE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα και κατανεμήθηκαν σε 8 πόλεις (συμπεριλαμβανομένης της Λισαβόνας), μειώνει τις εκπομπές CO2 κατά 18,8 τόνους και καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα 7.000 λίτρα ανά έτος.
• 8 ηλεκτρικά ποδήλατα, κατασκευασμένα ειδικά για τη μεταφορά φορτίου και προσαρμοσμένα στη διανομή, που θα γλιτώνουν 7,43 τόνους CO2 και 3230 λίτρα καυσίμου.
• 154 μοτοποδήλατα με ηλεκτρονικό ψεκασμό, που θα μειώνουν την κατανάλωση κατά 16.850 λίτρα καυσίμου, τις εκπομπές κατά 39,6 τόνους CO2, και το μέσο όρο ηλικίας του στόλου από τα 5.2 στα 3.7 έτη.
• 6 ελαφρά φορτηγά, που θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 κατά 5,6 τόνους και την κατανάλωση στα 2100 λίτρα ετησίως.
• 25 βαρέα οχήματα που θα οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών κατά 33,9 τόνους CO2 και την κατανάλωση τουλάχιστον 12.650 λίτρα καυσίμων.
• 6 ρυμουλκούμενα τελευταίας γενιάς, τα οποία θα μειώσουν τον μέσο όρο ηλικίας του στόλου των οχημάτων.

• Στα οχήματα αυτά εντάσσονται τα 150 ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα, που αποκτήθηκαν το 2013, και έχουν μετακινηθεί για την πραγματοποίηση του έργου της διανομής από τους ταχυδρόμους.

Ο στόλος της CTT είναι η πιο πράσινος στη χώρα 

Με αυτές τις εξαγορές, το 8% του στόλου της CTT τώρα τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό ή ηλεκτρική υποβοήθηση και αποτελεί το πιο πράσινο στόλο στη χώρα στην Πορτογαλία. Συνολικά τα μοτοποδήλατα, τα ποδήλατα και τα φορτηγά είναι 168 οικολογικά οχήματα μεταφορών και παράδοσης αλληλογραφίας.
Από τον Δεκέμβρη του 2013 η CTT λειτουργεί με έναν από τους μεγαλύτερους, καλύτερους και πιο σύγχρονους στόλους της χώρας. Αποτελείται από 3701 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των βαρέων οχημάτων, των μικρών φορτηγών, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα, με μέσο όρο ηλικίας κάτω των τεσσάρων ετών.
Τα οχήματα αυτά αποτελούν τη ραχοκοκαλιά που επιτρέπει σε όλους τους Πορτογάλους, κάθε ημέρα της εβδομάδας, να εξυπηρετούνται από τη CTT. Η CTT είναι επίσης μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών στον κόσμο, με τους καλύτερους δείκτες της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (δηλαδή, τη συμμόρφωση με τη σύμβαση διανομής ) σε μια εξελισσόμενη βιομηχανία στο είδος των αντικειμένων που μεταφέρει, ιδιαίτερα σε όγκο. Η ανανέωση του στόλου είναι ένα άλλο εργαλείο για να διατηρήσει αυτό το υψηλό επίπεδο ποιότητας.
πηγή : Ctt
Από το taxydromeio.gr