Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Τα ΕΛΤΑ δεν εκσυγχρονίζονται, εξαιτίας του… υπουργείου Μεταφορών

Αυτογκόλ! Με πρόσφατη απόφαση της Γ. Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπ. Μεταφορών απεντάχθηκαν, από την «Ψηφιακή Σύγκλιση», τα πιο σημαντικά έργα αναβάθμισης των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ: Η αυτοματοποίηση του δικτύου και οι...
νέες τεχνολογίες για τη διανομή της αλληλογραφίας και τη βελτιστοποίηση των διαβιβάσεων.

Του Φώτη Φωτεινού

Η επίμαχη απόφαση (συνημμένη στο τέλος) προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους ταχυδρομικούς, όχι μόνο επειδή αποτελεί «πισωγύρισμα» για τα ΕΛΤΑ, αλλά και για το γεγονός ότι λήφθηκε από το υπουργείο Μεταφορών.

Ταχυδρομικοί επιρρίπτουν ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών για την απένταξη των έργων. Άλλοι στον Γ.Γ. Ταχυδρομείων Μενέλαο Δασκαλάκη και άλλοι, στον πρώην Γ.Γ. ΕΣΠΑ, Γιώργο Γιαννούση.

Το ιστορικό των έργων

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υποδομών της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τα ΕΛΤΑ είχαν διασφαλίσει, με τη S.A. 32562/25-01-2012 απόφαση της Ε.Ε./Γ.Δ. Ανταγωνισμού, την έγκριση για κρατική ενίσχυση, ύψους 52 εκατ. ευρώ.


Τον Δεκέμβριο του 2012 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», έργα των ΕΛΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η σχετική χρηματοδότηση «σκόνταψε» και συσχετίστηκε με την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, σε έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, που απαντάει τον Μάρτιο του 2014, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», αναφερόταν ότι «στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των μετοχών (ΕΛΤΑ), θα υπάρξει πρόνοια δέσμευσης του προτιμητέου επενδυτή, ώστε μετά τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και μέχρι την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας του Κανονισμού Ε.Κ. 1083/2006, η ΕΛΤΑ Α.Ε. να διατηρήσει, στην κυριότητά της, στοιχεία υποδομής που έχουν λάβει συγχρηματοδότηση.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα έργα που πρόκειται να λάβουν συγχρηματοδότηση αφορούν στη βελτίωση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας από την ΕΛΤΑ Α.Ε, που αποτελεί άλλωστε και το βασικό στόχο της συγχρηματοδότησης, ενώ η παράλληλη βελτίωση μη ταχυδρομικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού σκοπού, επέρχεται ως συνέπεια ήσσονος σημασίας».
Διαγωνισμός εξπρές για την κάλυψη χαμένου εδάφους
Τελικά, τα έργα για την αυτοματοποίηση του δικτύου και οι νέες τεχνολογίες για τη διανομή της αλληλογραφίας και τη βελτιστοποίηση των διαβιβάσεων, απεντάχτηκαν από την «Ψηφιακή Σύγκλιση», επιφέροντας αλλαγή σχεδιασμών στα ΕΛΤΑ, τα οποία είχαν βασίσει, στα ανωτέρω έργα, σημαντικό μέρος της αναβάθμισης τους.     
Πόσω μάλλον, όταν η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, από το 2013, δημιούργησε νέες προκλήσεις, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η εταιρεία, η οποία, λόγω της ρυθμιζόμενης τιμολόγησης των υπηρεσιών, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, δεν είχε αναπτύξει πελατοκεντρικές πολιτικές.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα ΕΛΤΑ προκηρύσσουν, με διαδικασίες εξπρές διαγωνισμό, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ», προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η παροχή των, εν λόγω υπηρεσιών, έχει ως στόχο να:
-Υποστηρίξει τη Διεύθυνση Οικονομικών σε θέματα κοστολόγησης και γενικότερα κάλυψης σχετικών υποχρεώσεων, έναντι σε κάθε εθνική και κοινοτική αρχή, με την παροχή SaaS, καθώς και υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης έμπειρων στελεχών και της χρήσης εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής που θα αναπτύξει για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος, όπου απαιτείται.

-Αναβαθμίσει και αξιοποιήσει το υπάρχον σύστημα κοστολόγησης των ΕΛΤΑ, καλύπτοντας συνεχώς νέες εκδόσεις και απαιτήσεις για όλη τη διάρκεια του έργου.
-Καλύψει τις απαιτήσεις υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ), καθώς και κάθε αναγκών τεκμηρίωσης του ΚΚΚΥ από το χρονικό ορόσημο της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς.
-Αποτελέσει εργαλείο βελτιστοποίησης σε στρατηγικό επίπεδο για τη μελέτη και ανάπτυξη κοστολογικών λύσεων, σε όλο το εύρος των ταχυδρομικών λειτουργιών και την ανάπτυξη και αξιολόγηση σεναρίων κοστολόγησης για τη λήψη αποφάσεων.
-Διασυνδέσει τα συστήματα μέτρησης ποιότητας των ΕΛΤΑ, με το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ.