Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Εξώδικο του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδηγών - Τεχνιτών ΕΛΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα ΕΛΤΑ με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 177, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κατά

Του Οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται....Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, που εδρεύει στον δήμο Παπάγου, οδός Αναστάσεως, αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εδρεύει  στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αριθμός 40,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΤ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.Κύριοι

Το τελευταίο διάστημα και παρά τις διατυπωμένες διαφωνίες μας, αλλά και καταστρατηγώντας τα συμφέροντα του Οργανισμού, έχετε επιδοθεί σε μια προκλητική  προσπάθεια εκχώρησης του έργου μας σε ιδιώτες. Πρόσφατα αποφασίσατε να εκχωρήσετε το έργο της χρηματοδότησης των μονάδων διανομής και των καταστημάτων της Αττικής σε ιδιωτική εταιρία security.
Ύστερα από αυτή σας την ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2014 και:

Αποφάσισε ομόφωνα


Να προκηρύξει 24ωρη προειδοποιητική απεργία στις 7 Ιανουαρίου 2015 και σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε την απόφαση σας, το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεδριάσει εκ νέου για να πάρει απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος ημών. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.


Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2014

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. ΓραμματέαςΓεώργιος Αποστολόπουλος            Βασίλης Πήχας