Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Προχωράμε σε τρεις νέες 24ωρες απεργίες

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα ΕΛΤΑ με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 177, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


Κατά


Του Οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται....Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, που εδρεύει στον δήμο Παπάγου, οδός Αναστάσεως, αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εδρεύει  στην Αθήνα, οδός Πειραιώς, αριθμός 40,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΤ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.Κύριοι

Παρά τις διατυπωμένες διαφωνίες μας, παρά τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες μας, καταστρατηγώντας τα συμφέροντα του Οργανισμού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, συνεχίζετε την αδιάλλακτη στάση σας και επιδίδεστε σε προσχεδιασμένη εκχώρηση του έργου μας σε ιδιώτες. Πρόσφατα αποφασίσατε να εκχωρήσετε το έργο της χρηματοδότησης των μονάδων διανομής και των καταστημάτων της Αττικής σε ιδιωτική εταιρία security.

Σε προηγούμενες εξώδικες διαμαρτυρίες μας αντί να επιχειρηματολογήσετε και να αποδείξετε ότι οι ενέργειές σας δεν είναι σε ακραίο βαθμό επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του ΕΛΤΑ, αντί να ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ για τα πεπραγμένα σας, μας ΕΓΚΑΛΕΙΤΕ χωρίς αιδώ, για πράξεις που βρίσκονται στη φαντασίας σας και μόνο.

Ύστερα από αυτές σας τις ενέργειες και προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας, αλλά και του Οργανισμού η έκτακτη Γενική του Συνέλευση του Συλλόγου που συγκλήθηκε εκ νέου σήμερα 9 Ιανουαρίου 2015:

Αποφάσισε ομόφωνα


Και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προκηρύξει  τρεις 24ωρες απεργίες στις 10 Ιανουαρίου 2015, 11 Ιανουαρίου 2015 και 12 Ιανουαρίου 2015   και σε περίπτωση που συνεχίζετε να μην ανακαλείτε την απόφαση σας,  θα συγκληθεί  η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 12:00 προκειμένου να πάρει απόφαση για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος ημών. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.


Αθήνα 09 Ιανουαρίου 2015

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας Γεώργιος Αποστολόπουλος            Βασίλης Πήχας