Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΤΑ: Ματαίωσαν προσωρινά μελέτη για την απορρόφηση των Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ

Τη μελέτη για τη διαδικασία απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας , «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» ματαίωσαν, προσωρινά, τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ είχαν προχωρήσει στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη και υποστήριξη της ....
διαδικασίας απορρόφησης της θυγατρικής εταιρείας Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. από την ΕΛΤΑ Α.Ε.», προϋπολογισμένης δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ, με ΦΠΑ.

Λόγω αναδιατύπωσης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα ΕΛΤΑ αποφάσισαν την, προσωρινή, ματαίωσή του.
Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί, εδώ και καιρό, ειλημμένη απόφαση η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ», κυρίως λόγω των αρνητικών οικονομικών επιδόσεων (η απορρόφηση θα συντελεστεί εντός του 2014).
Το 2012, οι «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ» αναγκάστηκαν να κλείσουν 11 καταστήματα, έναντι συνόλου 29, διευρύνοντας ωστόσο τα πρακτορεία.
Σε επίπεδο εσόδων, το 2012, σημείωσαν κάμψη 15,3% (22,8 εκατ. ευρώ από 26,9 εκατ.), μεγαλύτερη από τις λοιπές ανταγωνίστριες εταιρείες, με τις καθαρές ζημιές να εκτοξεύονται στα 8,6 εκατ., έναντι μόλις 0,6 εκατ. το 2011. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, «οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ βελτίωσαν τα μεγέθη τους το 2013».
Βάσω Βεγιάζη