Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Επιστρέφεται ως απαράδεκτο !!!

Άλλο και τούτο πάλι!!!
Ο εργοδότης μας (η διοίκηση του ΕΛΤΑ) ζητεί να υπογράψουμε υπεύθυνη δήλωση, μέσω της οποίας να δηλώνουμε πως έχουμε εκπαιδευτεί σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (?) και γνωρίζουμε τους κινδύνους που 
προκύπτουν από τη φύση τους δουλειάς μας,...
καθώς και την υποχρέωση που έχουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα που μας διατίθενται για την εκτέλεση του έργου μας σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και πως είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας που μας έχουν χορηγηθεί (?) έναντι πιθανού εργατικού ατυχήματος κλπ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 84/Ν.3859/2010.


Δείτε την σχετική δήλωση:Η Διοίκηση (ως εργοδότης) καλά θα κάνει να προβεί εκείνη πρώτα στην υλοποίηση των υποχρεώσεων της έναντι των εργαζομένων, να μας ενημερώσει, να μας εκπαιδεύσει, να μας χορηγήσει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και να αποκαταστήσει τις ζημιές-φθορές των μέσων που χρησιμοποιούμε και στη συνέχεια να απαιτεί από εμάς υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης.

Εκτός κι αν στόχος της είναι, - υπογράφοντας εμείς τις υπεύθυνες δηλώσεις και εφαρμόζοντας κατά γράμμα τον κανονισμό εργασίας και χρησιμοποιώντας τα μέσα που μας διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, - να σταματήσει να λειτουργεί ο μισός Οργανισμός και ειδικά οι διαβιβάσεις, με την κατάσταση που παρουσιάζουν σήμερα τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα!!!