Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ο. Αγίου Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σηράγγων....
 Από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου, η κυκλοφορία προς Λαμία θα εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λόγγου στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων έως τον ημικόμβο Καμένων Βούρλων. Η κυκλοφορία προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά. 
Από την Τρίτη 23 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα εκτρέπεται από τον δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων έως τον Α/Κ Λόγγου. Η κυκλοφορία προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά.

Όλες οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από τις 08:00 έως τις 19:00. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Πηγή:http://www.altsantiri.gr