Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ραγδαίες εξελίξεις στα ταχυδρομεία. Η ACS ζητά πρόσβαση στο δίκτυο των ΕΛΤΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών. Στα πρότυπα του ανοίγματος της αγοράς στη σταθερή τηλεφωνία (ΟΤΕ – εναλλακτικοί πάροχοι), έτσι και στο ταχυδρομείο, ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ ζητούν πρόσβαση στο δίκτυο του οργανισμού.
Η ACS, η οποία βρίσκεται στην 1η θέση των ....
εταιρειών ταχυμεταφορών, με τζίρο 82,3 εκατ. το 2014, κατέθεσε αίτημα, για σύναψη σύμβασης με τα ΕΛΤΑ, για αποστολές προς «Ταχυδρομικές Θυρίδες και Γραμματοθυρίδες», βάσει του Κανονισμού Πρόσβασης της ΕΕΤΤ, καθώς και για πρόσβαση στις σχετικές βάσεις δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η ACS ζητά πρόσβαση σε επιλεγμένα σημεία (downstream) ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛΤΑ, βάσει της οποίας τα ΕΛΤΑ θα διανέμουν τα ταχυδρομικά αντικείμενα πελατών της ACS στις «Ταχυδρομικές Θυρίδες», εντός των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και στις υπαίθριες γραμματοθυρίδες, με την ιδιότητα της ACS, ως εναλλακτικού παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών με Ειδική Άδεια, όπως ορίζεται από τον σχετικό κανονισμό της ΕΕΤΤ.
Σκοπός του κανονισμού της ΕΕΤΤ είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Ταχυδρομικό Δίκτυο του «Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΠΚΥ) από παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών με Ειδική Άδεια.
Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ έχουν χάσει την αποκλειστικότητα διανομής αλληλογραφίας, σε βάρος μικρότερο των 50 γραμμ., αλλά παραμένουν ο «Φορέας Παροχής Καθολικής Αλληλογραφίας» έως τις 31/12/2028.

Ειδικότερα, η ACS ζητά να παραδίδει τα, εν λόγω ταχυδρομικά αντικείμενα, στα ΕΛΤΑ, στο ΚΕΜΠ Καλλιθέας Αττικής, με κατάθεση επ’ ονόματι της εταιρείας (και όχι για λογαριασμό των πελατών της) και με πίστωση 60 ημερών (όχι μετρητοίς), όπως αντίστοιχα παρέχει ο ΕΛΤΑ πίστωση σε όλους τους μεγάλους πελάτες του.
Επίσης, βάσει του εν λόγω Κανονισμού Πρόσβασης, η εταιρεία ζητά άμεση:
- πρόσβαση στη βάση δεδομένων Ταχυδρομικών Θυρίδων,
- διάθεση στην ACS του Κεντρικού Αρχείου Υπαίθριων Γραμματοθυρίδων,
- πρόσβαση σε πληροφορίες ανακατεύθυνσης,
- πρόσβαση στο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδικών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το ισχύον συμφωνητικό μεταξύ των δυο εταιρειών, για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, μεταξύ ΕΛΤΑ και ACS εκτιμάται ότι ενδέχεται να καταργηθεί και αντικατασταθεί από την αιτούμενη Σύμβαση Πρόσβασης.
Σήμερα, στο πλαίσιο του ισχύοντος συμφωνητικού, η ACS προσκομίζει στα ΕΛΤΑ τις αποστολές των πελατών της, ανά αποστολέα, και αυτές τιμολογούνται ανά κατάθεση επ΄ ονόματι του κάθε πελάτη ξεχωριστά, καθώς και εξοφλούνται τα σχετικά τιμολόγια (ΔΟΚΤΑ) του ΕΛΤΑ μετρητοίς, για λογαριασμό των πελατών της κατά κατάθεση.
Επίσης, για να παραλάβει η ACS τυχόν επιστρεφόμενες αποστολές από επιμέρους καταστήματα των ΕΛΤΑ, κάθε φορά πρέπει να λαμβάνει εξουσιοδότηση από τον αποστολέα/πελάτη της, ενώ για τις επιστροφές αυτές, η ACS χρεώνεται για τη διαχείριση των επιστροφών από τα ΕΛΤΑ.

Πηγή: metaforespress.gr