Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Προσλήψεις: 14 οδηγοί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΣΟΧ 33/2015 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκατέσσερις (14) άτομα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, τετράωρης απασχόλησης οχτάμηνης διάρκειας για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. στο Νομό Αττικής.
...

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 18/03/2015-27/03/2015