Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Λουκέτο από το ΣτΕ στα καταστήματα που λειτουργούν τις Κυριακές

«Κατεβάζει» το Συμβούλιο της Επικρατείας… τα ρολά των καταστημάτων που λειτουργούν τις Κυριακές μπλοκάροντας με τον τρόπο αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα για το άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,...
 από τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα υποστούν «ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη» και «αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη ηθική βλάβη» οι καταστηματάρχες, οι έμποροι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι
Η Ολομέλεια, έκρινε ότι η ηθική βλάβη των εμπόρων, υπαλλήλων, κ.λπ. που αναφέρεται «στο δικαίωμα του ελευθέρου χρόνου και της απολαύσεώς του από κοινού με την οικογένειά τους κατά την κοινή αργία της Κυριακής καθώς και στο δικαίωμα στην άσκηση της θρησκευτικής λατρείας, παρίσταται αυτονοήτως δυσεπανόρθωτη».
Παράλληλα, η οικονομική βλάβη, όσων έχουν προσφύγει στο ΣτΕ «πιθανολογείται επίσης ως ανεπανόρθωτη, ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη, από τα προσκομισθέντα από αυτούς στοιχεία και μελέτες αρμοδίων ερευνητικών φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, εκτιμώμενα υπό το φως της κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσεως, τα στοιχεία δε αυτά δεν αμφισβητούνται ούτε αποκρούονται από τη διοίκηση».

Μάλιστα, οι δικαστές επικαλούνται στην απόφασή τους στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση κατά τις Κυριακές, αλλά και στατιστικά στοιχεία από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την απασχόληση εργαζομένων, την πορεία της κερδοφορίας κατά την λειτουργία των καταστημάτων την εβδόμη ημέρα, από έρευνα του Ινστιτούτου Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ.
Ως προς την ανάγκη εξυπηρέτησης του αυξημένου αριθμού τουριστών και τις Κυριακές, οι δικαστές αναφέρουν ότι μπορεί με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη να οριστούν οι περιοχές που επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ. (δηλαδή τουριστικές περιοχές) και υπό τον όρο να μην ανήκουν σε αλυσίδα καταστημάτων, να μη λειτουργούν ως «κατάστημα εντός καταστήματος» και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα, εκπτωτικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά».
Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την εν λόγω απόφασή της (υπ΄ αριθμ. 307/2014) έκανε δεκτή σχετική αίτηση των εμπόρων, κ.λπ. και αναστέλλει προσωρινά ,τουλάχιστον μέχρι την εκπνοή του 2014 το άνοιγμα των καταστημάτων κατά τις Κυριακές. Η αναστολή της απόφασης ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της κυρίας προσφυγής που έχουν καταθέσει οι έμποροι και θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η οριστική απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται να δημοσιευθεί στο τέλος του έτους ή με την είσοδο του ερχόμενου.