Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Στάση εργασίας

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Της Επιχειρησιακής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα ΕΛΤΑ με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 177, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κατά

Του Οργανισμού με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αριθμός 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται....


Κοινοποίηση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών και με διακριτικό τίτλο «ΠΟΣΤ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμός 11-15, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Κύριοι

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ κατά την συνεδρίαση της 02.07.2014 αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει 4ωρη στάση εργασίας την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, από 11:30 έως 15:30, προκειμένου να πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του.

Επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματος ημών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς όσους απευθύνεται και σε όσους κοινοποιείται, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως του.

Αθήνα 2 Ιουλίου 2014
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας                     Γεώργιος Αποστολόπουλος      Βασίλης Πήχας