Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Λεφτά υπάρχουν στα ΕΛΤΑ (!) μόνο για τους ιδιώτες...

Διαβάσαμε στη διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΙΙΨΟΡΡ2-ΗΟ3) πως τα ΕΛΤΑ προκηρύσσουν δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον έλεγχο των επισκευών των οχημάτων του ΕΛΤΑ στα ιδιωτικά συνεργεία. Για πάρα πολλά χρόνια, το συγκεκριμένο ....

έργο (έλεγχος επισκευών) εκτελούνταν από εξειδικευμένους συναδέλφους, μηχανολόγους μηχανικούς και τεχνίτες, αλλά το τελευταίο διάστημα η διοικητική επιλογή (όπως και τόσες άλλες) είναι το έργο του ελέγχου των επισκευών να εκτελείται από ιδιώτες.
Με στοχευμένες, κατά τη γνώμη μας, κινήσεις η αρμόδια διεύθυνση περιουσίας αφού απαξίωσε, στη συνέχεια απομάκρυνε (ή το ανάγκασε να ζητήσει μετάθεση) το προσωπικό που έκανε, ή μπορούσε να κάνει τους συγκεκριμένους ελέγχους από τη διεύθυνση και δίνει το έργο σε ιδιώτες.
Οι περισσότεροι, υπάρχοντες μηχανολόγοι μηχανικοί ασχολούνται πλέον με έργο άσχετο με τις γνώσεις τους και οι τεχνίτες υποαπασχολούνται μεν στο υπηρεσιακό συνεργείο, αλλά δεν τους επιτρέπεται δε, να συμμετέχουν στις υπηρεσιακές επιτροπές ελέγχου των επισκευών, αφού η διεύθυνση αποφάσισε και τις κατάργησε και δίνει το έργο σε ιδιώτες.

Το αντιφατικό στην όλη ιστορία είναι πως, από την μια μεριά η διοίκηση προβληματίζεται μεν για τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού και από την άλλη μοιράζει χρήματα σε ιδιώτες, για έργο που θα μπορούσε να κάνει με ίδια μέσα.
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Παν. Συλλόγου Τεχνικών, οι έλεγχοι που γινόταν από τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις επιτροπές ελέγχου, είχαν ουσιαστικά αποτελέσματα στη μείωση των δαπανών των επισκευών!

Δείτε (εδώ) την σχετική ανάρτηση από τη Διαύγεια