Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Σε ΕΛΤΑ και τράπεζες οι πληρωμές των φόρων

Στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και των τραπεζών, αντί στα ταμεία των εφοριών, θα πρέπει να εξοφλούνται πλέον οι φόροι που καταβάλλονται ταυτόχρονα με την υποβολή δηλώσεων, καθώς και όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με...
απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Οι πληρωμές θα γίνονται, με τη χρήση κωδικών, είτε στα ΕΛ.ΤΑ. είτε σε οποιαδήποτε τράπεζα, χωρίς να είναι απαραίτητη η διατήρηση λογαριασμού κατάθεσης από την πλευρά του οφειλέτη.


Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τους κωδικούς είτε μέσω του συστήματος ΤΑXISnet, στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr και www.taxisnet.gr), είτε από τα ειδοποιητήρια που θα λαμβάνουν από τη ΓΓΠΣ και από τις Εφορίες. Για κάθε νέα οφειλή που βεβαιώνεται θα εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από τη ΔΟΥ ή τη ΓΓΠΣ, στην οποία θα αναγράφεται και ο κωδικός «Ταυτότητας Οφειλής».


Μέσω των ΕΛΤΑ και των τραπεζών θα μπορούν να καταβάλλονται:


-Φόροι και τέλη που προκύπτουν από την υποβολή δηλώσεων μέσω διαδικτύου, όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δηλώσεων αυτών. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής» ο οποίος θα εκδίδεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης που αφορά.


-Βεβαιωμένα χρέη προς τις εφορίες. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος θα εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη, μη ρυθμισμένη οφειλή, και μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» για κάθε ρυθμισμένη οφειλή.


-Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος θα εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.


-Παράβολα. Η είσπραξη θα διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο» ο οποίος θα εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.

22/8/2013
Πηγή: www.euro2day.gr

Πηγή:http://www.e-forologia.gr