Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Τα ΕΛΤΑ στο ενιαίο μισθολόγιο ;;;

Με νέο έγγραφο του (ημερομηνία αποστολής 22/7/2013) προς τα ΕΛΤΑ, επαναφέρει το ζήτημα εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στον Οργανισμό και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2013.
Επικαλείται και πάλι, το με αριθμό .....
πρωτ. 2/55601/0022/6-6-2013 έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών που απαιτεί την εφαρμογή στα ΕΛΤΑ του ενιαίου μισθολογίου, αφού όπως ισχυρίζεται τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο κεφ. Α του ν. 3429/2005 και πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 4024/2011, αναδρομικά από 1/1/2013.
Παρακάτω σας παραθέτουμε τα δύο επίμαχα έγγραφα.

Πρώτα το έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών


Στη συνέχεια το έγγραφο του Γ. Γραμματέα υπ. Μεταφορών


Με πληροφορίες από το:http://www.pak-elta.gr