Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Τσεκούρι στην αναλογία των εξαιρεσίμων και των νυκτερινών

tsekouri Μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη περίμενε εκατοντάδες Συναδέλφους που εργάζονται κατά κύριο λόγο στα κέντρα διαλογής και στη φύλαξη, όταν διαπίστωσαν πως φέτος δεν λαμβάνουν την σχετική αναλογία από τα εξαιρέσιμα και τα νυκτερινά που είχαν εργαστεί κατά τη διάρκεια του 2010.

Σύμφωνα με  όρο της ΕΣΣΕ του 1983 αλλά και όσα προβλέπονται στη παράγραφο 34  του κεφαλαίου Η' του ΓΚΠ ΕΛΤΑ: 

"Αμοιβή εξαιρεσίμων ημερών και νυκτερινής εργασίας

Στο Προσωπικό που παρέχει την εργασίας του κατά την Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμο ημέρα καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες ,με τους.... όρους του Κεφαλαίου ΙΗ , παρέχεται αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία.
Αναλογία της ανωτέρω αποζημίωσης χορηγείται στις αποδοχές άδειας και στο ΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι κάθε δικαιούχος υπάλληλος έλαβε τη σχετική αποζημίωση κατά οκτώ (8) τουλάχιστον μήνες εντός του προηγηθέντος δωδεκαμήνου."

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα χρήματα που έπαιρναν επιπλέον αυτή την εποχή, κάθε χρόνο οι Συνάδελφοι αντιστοιχούσαν αναλογικά στα δώρα και το επίδομα κανονικής άδειας, από την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών τους λόγω των προσθέτων αμοιβών (εξαιρέσιμα, νυκτερινά).

Από την στιγμή όμως που η κυβέρνηση με το νόμο 3845/10 έχει βάλει πλαφόν 500 € στο δώρο Χριστουγέννων και 250 € στο δώρο Πάσχα και στο ε.κ.α. η διοίκηση εφαρμόζοντας τον παραπάνω νόμο δεν χορηγεί φέτος το ποσό που αναλογεί στους εργαζόμενους που έχουν τις προϋποθέσεις για να το λάβουν.

Άλλη μια καραμπινάτη παραβίαση συλλογικής σύμβασης εργασίας σε βάρος των εργαζομένων χωρίς την παραμικρή αντίδραση από την ΠΟΣΤ.

Πηγή:http://pak-elta.blogspot.com/2010/12/blog-post_9639.html#more