Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Anti-Lag

Αντί-καθυστέρηση (Anti-Lag) είναι μια τεχνική ικανότητα της μηχανής που ελαχιστοποιεί την στρόβιλο-καθυστέρηση (turbo-lag).

Οι στροβιλοσυμπιεστές μπορούν να το παρουσιάσουν αυτό που είναι γνωστό ως στρόβιλο-καθυστέρηση, το οποίο είναι ο χρόνος που απαιτείται για το στροβιλοσυμπιεστή να αναπτύξει αρκετή ταχύτητα η φτερωτή εισαγωγής ώστε να διατηρήσει σταθερή ατμοσφαιρική πίεση στο intercooler, στο σύστημα των σωληνώσεων και στην πολλαπλή εισαγωγή αέρα του κινητήρα.  

Το ποσό στρόβιλο-καθυστέρησης ή ο χρόνος, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η αδράνεια των περιστρεφόμενης-ομάδας (ρότορας), την υποπίεση πριν και μετά από το τούρμπο, την ογκομετρική αποδοτικότητα της μηχανής (volumetric efficiency) κ.λ.π.. Στα αυτοκίνητα αγώνων είναι κοινό να εγκατασταθούν σχετικά μεγάλοι στροβιλοσυμπιεστές προκειμένου να παραχθεί αρκετή ροή αέρος για να παρέχει η μηχανή την επιθυμητή έξοδο ισχύος. Οι μεγάλοι στροβιλοσυμπιεστές μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικά ποσά καθυστέρησης (σε κινητήρες με λίγα κυβικά) που οφείλονται στην αυξανόμενη περιστροφική αδράνειά τους. Το πρόβλημα εξετάζεται εν μέρει με την εγκατάσταση ενός τούρμπο με ένα διπλό κεραμικό σύστημα ρουλεμάν (ball bearing) στο κεντρικό τμήμα, όπως έχουν τα προϊόντα της Garrett και της IHI. Μια άλλη χρήσιμη προσθήκη είναι η βαλβίδα παρακάμψεως (bypass valve) ή βαλβίδα απορρίψεως (dump valve), οι οποίες λειτουργούν κατά τη διάρκεια της εν-μέρους πάτηματος γκαζιού ή όταν ο οδηγός επιταχύνει. Αυτές οι βαλβίδες θα βοηθήσουν να μειώσουν το φορτίο στο τούρμπο και επιτρέπουν στο να κάνουν ελεύθερο το πεντάλ του γκαζιού, κρατώντας την περιστροφική ταχύτητα υψηλότερη - μειώνοντας έτσι την στρόβιλο-καθυστέρηση. Στα αυτοκίνητα αγώνων όπου η άμεση ροπή και η ανταπόκριση του κινητήρα είναι οι κρίσιμοι παράγοντες, οι περισσότερες εφαρμογές μπορούν να ωφελήθουν από τη χρήση των συστημάτων αντί-καθυστέρήσης.

Πώς το Anti-Lag σύστημα εργάζεται:

Ο συγχρονισμός διαδικασίας ανάφλεξης καυσίμου καθυστερείται και το μίγμα αέρα/καυσίμου γίνεται πλουσιότερο στο χαμηλό άνοιγμα γκαζιού και σε χαμηλό φορτίο. Με το συγχρονισμό ανάφλεξης καθυστερημένο, το μίγμα αέρα/καυσίμο φθάνει στην πολλαπλή εξάτμισης συνήθως άκαυτο, η θερμοκρασία στο σύστημα εξάτμισης είναι υψηλότερη από το σημείο ανάφλεξης του μίγματος αέρα/καυσίμου με συνέπεια το άκαυτο καύσιμο να εκρήγνυται στους αγωγούς εξάτμισης. Το τούρμπο επιταχύνεται από την αυξανόμενη θερμοκρασία/πίεση και η περιστροφική ταχύτητα του τούρμπο κρατιέται υψηλή και ενώ η αντί-καθυστέρηση είναι απασχολημένη, έχουμε πλήρης διαθέσιμη ώθηση τη στιγμή που έχουμε άνοιγμα του γκαζιού.

Μειονεκτήματα:

Μια άμεση αύξηση στη θερμοκρασία αερίου εξάτμισης (800°C - 1100°C +) όποτε το σύστημα απαιτεί ενεργοποίηση καλύτερων τμημάτων του υπερσυμπιεστή και της εξάτμισης-πολλαπλής όπου πρέπει να γίνουν με τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.

Πηγή:http://www.turbohellas.gr

Δείτε στα videakia τα αποτελέσματα μετά την τοποθέτηση ενός  άγραφου εγκεφάλου: