Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Εξώδικο πρός την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε.»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα 13 Ιουλίου 2009
Αριθμός Πρωτοκ.286


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδηγών Τεχνιτών ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως 177 Κ.Δ.Α. τ.κ. 10100, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού 1 τ.κ. 10188.

Κύριε Σύμβουλε

Σε επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο Κ. Δ. Λάρισας διαπιστώσαμε σωρεία υπηρεσιακών αυθαιρεσιών, ερμηνεία κατά βούληση του κανονισμού προσωπικού του ΕΛΤΑ, εκχώρηση του έργου των διαβιβάσεων σε ιδιώτες και καταπάτηση στοιχειωδών εργατικών δικαιωμάτων των μελών μας.

Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του τομέα Επιστολικού Ταχυδρομείου Θεσσαλίας κύριος Γεωργίου Αθανάσιος και ο προϊστάμενος του Κ.Δ. Λάρισας κύριος Κολίτσας Σωκράτης έχουν διαμορφώσει δικό τους εργατικό δίκαιο και λειτουργούν πέρα και έξω από νόμους και κανονισμούς.

1. Εκβιάζουν τους οδηγούς να εκτελούν και έργο άλλων κλάδων, παράλληλα με την οδήγηση (ταξινόμηση – διαμετακόμιση), κατά την διάρκεια του ωραρίου τους. Ισχυρίζονται πως οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν οποιοδήποτε έργο, επειδή προκειμένου να μετατεθούν από την Αθήνα στην Λάρισα είχαν υπογράψει σχετική δήλωση. Αυτό μπορεί να ευσταθεί μόνο στην περίπτωση που ο έχων υπογράψει τέτοια δήλωση, απασχολείται μόνιμα και εξ ολοκλήρου σε έργο διαφορετικού κλάδου και όχι εναλλαγή έργου μέσα στο ημερήσιο ή το εβδομαδιαίο ωράριο. Π.χ. τέσσερις ώρες οδήγηση και τρεις ώρες ταξινόμηση μέσα στο ημερήσιο ωράριο, ή τέσσερις ημέρες οδήγηση και μία ημέρα ταξινόμηση ή διανομή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Αυτό είναι παράνομο και σαν τέτοιο το καταγγέλλουμε.

2. Ενώ έχουν στην διάθεση τους πέντε εργαζόμενους με ειδικότητα οδηγού, χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο τους τρεις από αυτούς σε έργο οδήγησης, ενώ τους άλλους δύο στο έργο της γραμματείας του κέντρου διαλογής ή της ταξινόμησης της αλληλογραφίας, ενώ παράλληλα το έργο της οδήγησης, το οποίο εκείνοι θα μπορούσαν να εκτελέσουν έχει δοθεί σε ιδιώτες εργολάβους, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος για τον οργανισμό (παρόμοια φαινόμενα έχουμε και στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Κόρινθο).

3. Εάν τα μέλη μας αρνηθούν να εκτελέσουν διαφορετικό έργο από αυτό του κλάδου τους, τους εκβιάζουν λέγοντας, πως θα καταργήσουν πλήρως το έργο του οδηγού, δίνοντας το σε ιδιώτες και θα τους στείλουν πίσω στην Αθήνα με μετάθεση (Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθετότητας βέβαια, δεν μπορούν να το κάνουν, δημιουργούν όμως κλίμα εκφοβισμού).

4. Δεν διαθέτουν ως οφείλουν προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση των κοντέϊνερς με τις ταχ. αποστολές, τα οποία μπορεί να φτάνουν 500 ίσως και 600 κιλά βάρους, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των μελών μας, που αναγκάζονται προκειμένου να εκτελέσουν το δρομολόγιο, να χειρίζονται παράλληλα αφενός την υδραυλική πόρτα ανύψωσης και αφετέρου να κρατούν και το κοντέϊνερ μην τυχόν πέσει και κτυπήσει τους ίδιους ή κάποιον περαστικό ή κάποιο όχημα. (Από λήψης της παρούσας, εάν ειδικά στο κατάστημα προορισμού των κοντέινερς, δεν υπάρχει εργαζόμενος επιφορτισμένος με το έργο της εκφόρτωσης τους, τα μέλη μας-οδηγοί δεν θα τα εκφορτώνουν, αλλά θα τα επιστρέφουν στο Κ. Δ. Λάρισας. Σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι σήμερα που συνέβησαν ατυχήματα, από πτώση κοντέινερ εκείνος που κατηγορείται είναι πάντα ο οδηγός).

5. Στα δρομολόγια δεν υπάρχει ο προβλεπόμενος χρόνος των 30’ λεπτών της προληπτικής συντήρησης και τα 30’ ή 45’ λεπτά διάλειμμα σύμφωνα με την νομοθεσία, ανάλογα με τις ώρες εργασίας του οδηγού.

6. Σε προσωπική παρέμβαση του προέδρου του Συλλόγου μας, πήραμε την προκλητική απάντηση: Πως εμείς έτσι λειτουργούμε εδώ και σε όποιον αρέσει! Σε όποιον δεν του αρέσει θα τον στείλουμε από εκεί που ήρθε!

Δεν γνωρίζουμε από πού αντλούν οι συγκεκριμένοι προϊστάμενοι αυτή την συμπεριφορά και εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές. Εκείνο που εμείς γνωρίζουμε, είναι πως οι νόμοι και ο κανονισμός προσωπικού και εργασίας θα εφαρμοστούν είτε το θέλουν οι συγκεκριμένοι κύριοι, είτε όχι.
Το σωματείο μας έχει και την δύναμη και τον τρόπο να το επιβάλει.

Περιμένουμε άμεσες ενέργειες.


Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση παντός ετέρου νομίμου δικαιώματος ημών και των φυσικών προσώπων – μελών μας, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και Αρχών, καθώς και για την με κάθε νόμιμο μέσο διαφύλαξη των συμφερόντων του ΕΛΤΑ.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού 1 τ.κ. 10188 και σε όσους κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, αντιγράφοντας ταύτη ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης του.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενικό Διευθυντή Επιστολικού Ταχυδρομείου.
2. Διευθυντή Επιστολικού Ταχυδρομείου Βόρειας Ελλάδας
3. Προϊστάμενο Τομέα Επιστολικού Ταχυδρομείου θεσσαλίας
4. Επιθεώρηση Εργασίας Λάρισας
5. Π.Ο.Σ.Τ.Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιάννης Βερίγος Νίκος Κιούσης