Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΔΝΤ: Περαιτέρω μείωση μισθών για να επιτευχθούν οι στόχοι

Για να επιτευχθεί ο στόχος της ανάκαμψης θα πρέπει να μειωθούν και άλλοι οι μισθοί και τα ημερομίσθια σημειώνει η έκθεση αξιολόγησης του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα.Το ΔΝΤ διατηρεί - με αρκετούς αστερίσκους ωστόσο - την πρόβλεψη για ύφεση 4,5% του ΑΕΠ φέτος και...
ανάπτυξη 0,6% το 2014 κυρίως λόγω της τόνωσης των εξαγωγών και των επενδύσεων χάρη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ωστόσο εκτιμά ότι η κατανάλωση, ιδιωτική και δημόσια, θα συνεχίσει να υποχωρεί σημαντικά κυρίως λόγω της συνέχισης της πολιτικής λιτότητας και της μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών.
Μάλιστα για να επιτευχθεί η παραπάνω πρόβλεψη για το ΑΕΠ, το Ταμείο θεωρεί ότι θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί και τα ημερομίσθια κατά 7% φέτος και κατά 1,5% το 2014 προκειμένου η συνολική μείωση απ' το 2010 ως το 2014 να φθάσει το 20%. Για το 2015 θέλει οι μισθοί να παραμείνουν στάσιμοι και από το 2016 να υπάρξει μία μικρή αύξηση γύρω στο 2%.
Το ΔΝΤ προειδοποιεί ωστόσο ότι οι κίνδυνοι γι αυτές του τις προβλέψεις είναι πολύ μεγάλοι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα απαιτήσει προσαρμογή των μέτρων στην περίπτωση που υπάρξει εκτροχιασμός.
Και κυρίως στον τομέα της παραγωγικότητας, αφού υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν κανονικά οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η προς τα κάτω προσαρμογή των μισθών, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 10% στην ανάπτυξη της χώρας μεσοπρόθεσμα. Οποιαδήποτε αστοχία "θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και στο δυνητικό ΑΕΠ", σημειώνει η έκθεση.
Επίσης αναγνωρίζει ότι στις προβλέψεις της για την ανάκαμψη υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος των χρέους, ιδιωτικού και δημοσίου. Σε ότι αφορά τα χρέη των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα χαρακτηρίζει "ιδιαίτερα επικίνδυνα", αφού μπορεί να επισπεύσουν την προσαρμογή, έχοντας μεγαλύτερο αντίκτυπο -απ' αυτό των προβλέψεων- στη ζήτηση και εν τέλει την οικονομική ανάπτυξη. Το ίδιο όμως μπορεί να προκαλέσει και το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με το Ταμείο.
Το ΔΝΤ φοβάται επίσης την πολιτική αστάθεια που μπορεί να προκληθεί στη χώρα εξαιτίας κυρίως της κοινωνικής πίεσης και της μεγάλης ανεργίας. Επιπλέον απαιτούνται επιπλέον φιλόδοξες προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής ούτως ώστε να συγκρατηθεί το δημόσιο χρέος, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για κοινωνική ένταση και πολιτική αντίσταση, γράφει χαρακτηριστικά η έκθεση.
Ο τέταρτος κίνδυνος για τις προοπτικές της Ελλάδας είναι εξωγενής και αφορά την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη, όπως σημειώνει το ΔΝΤ. Ε΄λαν συνεχιστεί η αδύναμη οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ τότε αυτό θα πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές και εν τέλει την ανάπτυξη, προειδοποιεί το Ταμείο. Μία πρώιμη έξοδος απ' τη πολιτική νομισματικής χαλάρωσης των αναπτυγμένων οικονομιών θα δημιουργούσε πιο δυσχερείς χρηματοδοτικές συνθήκες για την Ελλάδα.
Πηγή:http://www.protothema.gr